Privacy statement

Bootverhuur Drimmelen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens alleen om aan de diensten, waar je om gevraagd hebt, te kunnen voldoen.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Bootverhuur Drimmelen kan persoonsgegevens verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Bootverhuur Drimmelen, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Bootverhuur Drimmelen verstrekt. Bootverhuur Drimmelen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Je voor- en achternaam
  • Je adresgegevens
  • Je telefoonnummer
  • Je e-mailadres

Waarom heeft Bootverhuur Drimmelen gegevens nodig?

Bootverhuur Drimmelen verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met je gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoelang bewaart Bootverhuur Drimmelen gegevens?

Bootverhuur Drimmelen bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Bootverhuur Drimmelen maakt namelijk doelgroepen mede door jouw gegevens om zo de juiste mensen te kunnen bereiken. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met je tot stand komt.

Delen met anderen

Bootverhuur Drimmelen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jouw, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Door Bootverhuur Drimmelen een e-mail te sturen kun je jouw gegevens laten verwijderen.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Bootverhuur Drimmelen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Bootverhuur Drimmelen gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Cookies

Bootverhuur Drimmelen gebruikt cookies om Bootverhuur Drimmelen te verbeteren. Bij het bezoeken van deze website, kunnen we cookies gebruiken om anonieme informatie te verzamelen. Deze cookies bevatten nooit persoonlijke informatie, zoals je naam of e-mailadres.

Door de cookies kunnen we op externe websites advertenties tonen die voor jou relevant kunnen zijn. Wij gebruiken hiervoor Advertentie netwerken zoals Google AdWords. Deze externe website die zich in het netwerk van deze derden partijen bevinden kunnen cookies op je PC plaatsen om informatie in te winnen. Bootverhuur Drimmelen heeft hier geen toegang tot of controle over. Om hier meer informatie over te krijgen dient u het privacy beleid van deze derden raad te plegen. Het privacy beleid van Bootverhuur Drimmelen is hierop niet van toepassing.

Wanneer u verder navigeert dan de homepage van deze website gaan wij ervan uit dat je de cookies accepteert en ons toestemming verleent voor het plaatsen van cookies en die van derden.

Lees meer over de cookies die wij gebruiken in onze cookieverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@zijlmans.nl. Bootverhuur Drimmelen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiligen

Bootverhuur Drimmelen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Bootverhuur Drimmelen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Bootverhuur Drimmelen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Bootverhuur Drimmelen op via info@zijlmans.nl is een website van Zijlmans bootverhuur.

Bootverhuur Drimmelen is als volgt te bereiken:

  • Postadres: Havenkade 1, 4924 BC, Drimmelen
  • Vestigingsadres: 0162-682541
  • Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: NUMMER
  • Telefoon: 0162 - 682 541
  • E-mailadres: info@zijlmans.nl
2024 © Created by Postads. Alle rechten voorbehouden.